Hornstäve Stall

2015

 I år sköts all snöröjning av Rökinge Lantbruk AB. Vägen ska vara snöröjd ca 06.30 på morgonen och 16.00 på eftermiddagen. Anpassa tiderna till era hästar och besök i ridhuset efter det.